Zaznacz stronę

Dla studentów


Studia Podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim

Studia Podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela

Kurs na
wychowawców wypoczynku

Kurs na
kierowników wypoczynku

Rekrutacja 2020/2021


Praktyki Studenckie – Ogłoszenia dla studentów
Obieg dokumentów dotyczących organizacji i realizacji praktyk studenckich

Oferta staży
i praktyk studenckich

Polecane publikacje dotyczące organizacji praktyk studenckich

Kursy
i szkolenia

Analiza
Ankiet Ewaluacyjnych

Organizacja
roku akademickiego

Erasmus+

Serwisy
Internetowe

Uczelnia dobrego wyboru


Rekrutacja 2020/2021

Aktualności:

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie rektora

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 ...
Czytaj Dalej

Sekretariat Edukacji Ustawicznej sierpniu będzie nieczynny

Sekretariat Edukacji Ustawicznej w okresie: 03 – 23 sierpnia 2020 r. będzie nieczynny ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności

Uwaga! Sekretariat Edukacji Ustawicznej zmienia swoje miejsce urzędowania

Uwaga! Sekretariat Edukacji Ustawicznej zmienia swoje miejsce urzędowania. Jesteśmy teraz dostępni w pokoju numer 101 na I piętrze ul. Katowicka ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności

Prosimy o kontakt tylko przez skrzynkę mail

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedziby i numerów telefonów Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich, Edukacji Ustawicznej prosi wyłącznie o ...
Czytaj Dalej

Zmiana zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 299/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia16 lipca2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 209/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z ...
Czytaj Dalej

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności, Akty prawne

Kandydacie! Pięć nowych kierunków okołomedycznych na Uniwersytecie Opolskim

15 lipca 2020 roku nastąpi formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym ...
Czytaj Dalej
/ Aktualności

Nowe zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja

Uchwała nr 295/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie ...
Czytaj Dalej

Ogłoszenia Praktyk:

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga Studenci! Informacja o obowiązku odbycia praktyk w obecnym semestrze

Informujemy studentów, którzy mają obowiązek odbycia praktyk w obecnym semestrze i obawiają się, że nie dojdą one do skutku, że ...
Czytaj Dalej

Nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki z Programem Erasmus+ w roku ak. 2020/2021

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studenckie na ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga Studenci! Zmiana organizacji pracy w Praktykach Studenckich od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020 r

W związku z zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga Studenci! Przedłużamy przyjmowanie skierowań na praktyki do końca kwietnia

UWAGA Studenci! Przedłużamy przyjmowanie skierowań na praktyki do końca kwietnia Dokumenty skierowań prosimy wysyłać w formie zeskanowanej, zdjęcia w załączniku ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Uwaga Studenci! Informacja o załatwianiu wszelkich spraw w Praktykach

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów zwraca się z prośbą o zmianę formy zgłaszania spraw ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga Studenci! Odbiór skierowań na praktyki. Termin zwrotu uzupełnionych dokumentów do końca marca 2020 r.

Edukacja Ustawiczna, Praktyki uprzejmie proszą studentów wymienionego niżej kierunku o pilny odbiór skierowań na praktyki. II roku Games studies. Termin ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga Studenci! Odbiór skierowań na praktyki. Termin zwrotu uzupełnionych dokumentów do końca marca 2020 r.

Edukacja Ustawiczna, Praktyki uprzejmie proszą studentów wymienionych niżej kierunków: II rok Historia - specjalność nauczycielska, II rok Muzykologia z Edukacją ...
Czytaj Dalej
Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Uwaga studenci! Odbiór skierowań na praktyki. Termin zwrotu uzupełnionych dokumentów do końca stycznia 2020 r.

Edukacja Ustawiczna, Praktyki uprzejmie proszą studentów wymienionych niżej  kierunków o pilny odbiór skierowań na praktyki. III rok Kształcenie Wczesnoszkolne z ...
Czytaj Dalej

Zarządzenia Rektora i Komunikaty:

ZARZĄDZENIE nr 62/2020 organizacja nowego roku akademickiego

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 62/2020 Rektora ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów Pobierz: ZARZĄDZENIE nr ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na ...
Czytaj Dalej

ZARZĄDZENIE nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 51/2020 ...
Czytaj Dalej

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Z dniem 25 maja 2020 r. rektor UO zarządzeniem z 19 maja 2020 r. przywraca możliwość prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim ...
Czytaj Dalej

Edukacja Ustawiczna UO na mapie Opola