Zaznacz stronę

Adres do korespondencji

Adres

Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

ul. Katowicka 87A
45-060 OPOLE

Telefon

Zakład Praktyk

tel. 77 452-75-84
e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Centrum Edukacji Ustawicznej UO ul. Katowicka 87A