Zaznacz stronę

Aktualności

Studenci w czasie pracy z dziećmi na zajęciach

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej

Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Rekrutacja na STUDIA TRWA Zapraszamy.

Czas trwania studiów: trzy semestry

[Opublikowano: 05.01.2018r. godz.10:15]

Studenci w czasie pracy z dziećmi na zajęciach

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej

Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Rekrutacja na STUDIA TRWA ZAPRASZAMY.

Czas trwania studiów: trzy semestry

[Opublikowano: 05.01.2018r. godz.10:10]

Ilustracja do Życzeń Świątecznych

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego

[Opublikowano: 21.12.2017r. godz.10:10]

Widok białej kłódki wpisanej w koło o kolorze błękitnym

Zgodnie z decyzją nr 1 /2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka  w dniach 27 – 29 grudnia 2017 r wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki.

[Opublikowano: 21.12.2017r. godz.10:10]

 Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego ZAKŁAD PRAKTYK znajdujące się na drzwiach ZAKŁADU PRAKTYK w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje, że skierowania na praktyki rozpoczynające się w lutym, wrześniu oraz w okresie wakacyjnym są do odbioru w Zakładzie Praktyk UO. Prosimy starostów lub ich zastępców zgłaszanie się w imieniu całego roku.

Więcej informacji Ogłoszenia dla studentów prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór

[Opublikowano: 30.11.2017r. godz.10:10]

Studenci w czasie pracy z dziećmi na zajęciach

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej

Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Rekrutacja na studia: listopad-grudzień 2017 rok (bądź do wyczerpania limitu przyjęć)

Czas trwania studiów: trzy semestry

[Opublikowano: 13.11.2017r. godz.10:10]

Studenci w czasie pracy z dziećmi na zajęciach

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej

Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Rekrutacja na studia: listopad-grudzień 2017 rok (bądź do wyczerpania limitu przyjęć)

Czas trwania studiów: trzy semestry

[Opublikowano: 13.11.2017r. godz.10:10]

 Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego SEKRETARIAT znajdujące się na drzwiach Sekretariatu w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

W dniu 27.10.2017 r. Sekretariat Centrum Edukacji Ustawicznej będzie nieczynny z powodu urlopu.

Indeksy Studiów Podyplomowych z projektu można odebrać w pokoju 5.6

[Opublikowano: 26.10.2017r. godz. 15:06]

 Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego SEKRETARIAT znajdujące się na drzwiach Sekretariatu w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

W dniach 07.08.2017 – 01.09.2017 r. Sekretariat Centrum Edukacji Ustawicznej będzie nieczynny z powodu urlopu.

[Opublikowano: 06.08.2017r. godz. 10:06]

 Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego Zakład Praktyk znajdujące się na drzwiach Zakładu Prakyk w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

Zakład Praktyk nieczynny w terminie 02.08 – 23.08.2017

[Opublikowano: 28.07.2017r. godz. 09:06]

Studenci na wykładzie

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 02.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu: Kurs na Wychowawców Wypoczynku czerwiec 2017. Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017

[Opublikowano: 28.05.2017r. godz. 08:10]

Studenci na wykładzie

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu: Kurs na Kierowników Wypoczynku czerwiec 2017 r. Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017

[Opublikowano: 28.05.2017r. godz. 08:10]

Studenci podczas wypoczynku

W związku z organizacją Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia 2017″ Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO zarządziła:

  • godziny rektorskie w dniu 22 maja 2017r. od godz. 12.00,
  • dni rektorskie w dniach 23-24 maja 2017 r.

[Opublikowano: 21.05.2017r. godz. 08:10]

Studenci na wykładzie

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017

[Opublikowano: 10.04.2017r. godz. 10:00]

Studenci na wykładzie

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE-5632.3.2017

[Opublikowano: 10.04.2017r. godz. 09:55]

Jajka wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym pracownikom, studentom oraz absolwentom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej

[Opublikowano: 10.04.2017r. godz. 10:25]

 Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego SEKRETARIAT znajdujące się na drzwiach Sekretariatu w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

Uwaga Słuchacze Podyplomowych studiów z przygotowania pedagogicznego!

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego będą do odbioru od dnia 12.04.2017 r.

[Opublikowano: 09.04.2017r. godz. 08:25]

Studenci na wykładzie

Zgodnie z art.92 q ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.3.2017 na prowadzenie następujących kursów:

[Opublikowano: 03.03.2017r. godz. 09:55]

Zdjęcie przedstawia tabliczkę barwy złotej oraz napis koloru czarnego SEKRETARIAT znajdujące się na drzwiach Sekretariatu w Centrum Edukadcji Ustawicznej.

W dniach 03.01.2017 – 05.01.2017 r. Sekretariat Centrum Edukacji Ustawicznej będzie nieczynny z powodu urlopu. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do Zakładu Praktyk  (pok. 5.6)

[Opublikowano: 02.11.2016r. godz. 08:20]

Choinka i gwiazdka

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej.

[Opublikowano: 02.01.2016r. godz. 08:12]

Na stroiku stojąca zapalona świeca i leżąca obok niej bombka

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

[Opublikowano: 22.12.2016r. godz. 10:20]

Budynek Uniwersytetu Opolskiego

Prorektor ds. kształceni i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, w związku z dniem Wszystkich Świętych ogłasza w dniu 2 listopada br. godziny rektorskie dla wszystkich studentów do godz. 12-stej.

[Opublikowano: 02.11.2016r. godz. 11:28]

Studenci na wykładzie

Trwa nabór na Podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego rozpoczynające się w październiku 2016 r. Termin składania dokumentów: do 28 października 2016 r. Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.

[Opublikowano: 15.08.2016r. godz. 09:12]

Studenci na wykladzie

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z póź. zm.), Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.1.2016 na prowadzenie następujących kursów: – kurs na wychowawcę wypoczynku, – kurs dla kierownika wypoczynku.