Zaznacz stronę

Aktualności

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków o odbiór dokumentów skierowań na praktyki do 21.12.2018 r.

II rok Historia i Teraźniejszość 40+, I rok II-go stopnia Historia Zarządzanie współczesną dok. regionalną, II rok Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną, II rok Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, II rok Praca Socjalna,   o odbiór dokumentów skierowań na praktyki do 21.12.2018 r. Zwrot wyżej wypełnionych skierowań do końca marca 2019... czytaj więcej →

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 12 listopada 2018 r. dniem wolnym na UO

12 listopada 2018 r. dniem wolnym na UO

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – poniedziałek 12 listopada br. jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego z wyjątkiem pracowników portierni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r.

Godziny rektorskie 31 października 2018 r. W związku z dniem Wszystkich Świętych ustalam w dniu 31 października 2018 r. godziny rektorskie od godz. 15. Podpisano: Prorektor ds. kształcenia i studentów Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje studentów studiów stacjonarnych kierunku II rok I-go St. Matematyka – specjalność nauczycielska o możliwości pobrania dokumentów na praktykę w formie elektronicznej.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje studentów studiów stacjonarnych kierunku II rok Matematyka – specjalność nauczycielska o możliwości pobrania dokumentów (instrukcji i opinii na praktykę w formie elektronicznej: Instrukcja organizacja praktyki nauczycielskiej (DOC, 126 KB) Instrukcja organizacja praktyki nauczycielskiej  (DOCX, 91 ) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne.  I rok II-go stopnia Filologia Angielska  – specjalność nauczycielska, I rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska, II rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne. II rok Matematyka – specjalność nauczycielska, II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną, I rok II-go Stopnia Praca Socjalna, I rok II-go Stopnia Filologia... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe. II rok Filologia Polska – specjalność Dokumentalistyczno – Redaktorska czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe, II rok Kulturoznawstwo – Animacja Kultury, I rok II-go Stopnia Kulturoznawstwo – Kultura Cyfrowa. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe, II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe. II rok Biotechnologia Medyczna, II rok Biologia, III rok Ochrona Środowiska, III rok Edukacja Techniczno Informatyczna. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe. II rok Filologia Angielska – specjalność zawodowa – wszystkie specjalności,  III rok Edukacja Techniczno Informatyczna, II rok Ochrona środowiska, II rok Inżynieria Środowiska 3,5 l, II... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Piastonalia 2018r.

Godziny rektorskie z okazji Piastonaliów 2018r.

Z okazji Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia” 2018 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Izabella Pisarek ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 maja 2018r. od godziny 11, a dni 24 i 25 maja – dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów naszej uczelni. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe. II rok Architektura Krajobrazu, III rok Architektura Krajobrazu, II rok Chemia Biologiczna, II rok Chemia Nowoczesnych Materiałów, III rok Chemia Nowoczesnych Materiałów, II rok Filologia Germańska... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO - Wielkanoc 2018

Życzenia Wielkanocne 2018r.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół pracowników, studentów oraz absolwentom garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy ale jakże radosnym czasem. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2018r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 160 zł. Termin realizacji: 12.05.2018 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  12.05.2018 r (PDF, 56 KB). Zapisy przyjmujemy do 7.05.2018 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 7.05.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Kurs na wychowawców wypoczynku 2018r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 190 zł. Termin realizacji: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 7,8.04 oraz 14,15.04.2018 r. (PDF, 58 KB)  Zapisy przyjmujemy do 03.04.2018 r.  Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 03.04.2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA Zapraszamy. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.

Prowadzimy nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Uniwersytet Opolski Centrum Edukacji Ustawicznej Prowadzi nabór na Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) Rekrutacja na STUDIA TRWA ZAPRASZAMY. Czas trwania studiów: trzy semestry czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia Niebieska kłódkę.

Zgodnie z decyzją nr 1 /2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27 – 29 grudnia 2017r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte.

Zgodnie z decyzją nr 1 /2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka w dniach 27  – 29 grudnia 2017r. wszystkie obiekty Uniwersytetu Opolskiego będą zamknięte. W tym okresie nie będą odbywały się zajęcia ze studentami, nie będą pracowały jednostki administracyjne Uczelni ani biblioteki. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej. Przedstawia bombkę oraz świeczkę na stroiku.

Życzenia Bożego Narodzenia 2017r.

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija. Życzą pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznego. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje, że skierowania na praktyki rozpoczynające się w lutym, wrześniu oraz w okresie wakacyjnym są do odbioru w Zakładzie Praktyk UO.

Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje, że skierowania na praktyki rozpoczynające się w lutym, wrześniu oraz w okresie wakacyjnym są do odbioru w Zakładzie Praktyk UO. Prosimy starostów lub ich zastępców zgłaszanie się w imieniu całego roku. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku czerwiec 2017r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji:  25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu:  25.06.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 16.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku czerwiec 2017r.

UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:  10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r. Kolejne terminy; 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 02.06.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 02.06.2017 r.... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia kolorowe zdobione jajka wielkanocne

Życzenia Święta Wielkanocne 2017r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym pracownikom, studentom oraz absolwentom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na kierowników wypoczynku maj 2017r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na kierowników wypoczynku Koszt 150 zł. Termin realizacji: 13.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:15. Harmonogram kursu: 13.05.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs Zaświadczenie na... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2017r.

 UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na: Kurs na wychowawców wypoczynku Koszt 170 zł. Termin realizacji:13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. w godz. 9:00 – 17:30. Harmonogram kursu: 13,14.05 oraz 27,28.05.2017 r. Kolejne terminy; 10,11.06 oraz 24,25.06 2017 r. 18,19.11 oraz 02,03.12.2017 r. Zapisy przyjmujemy do 05.05.2017 r. Warunkiem przyjęcia jest... czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Przedstawia ozdoby świąteczne.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej. do 02 stycznia 2017r. do godziny 13-tej.

Z okazji zbliżających się świąt, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO, ogłasza godziny rektorskie w dniu 23 grudnia br. od 12-stej . Chcąc umożliwić studentom dojazd do Opola po przerwie świątecznej, godziny rektorskie ogłasza również w dniu 2 stycznia 2017 r. do godz. 13-stej. czytaj więcej →

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Na stroiku paląca się świeca, a obok niej leżąca bombka.

Życzenia Bożego Narodzenia 2016r.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Życzy Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego czytaj więcej →