ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim         Pobierz: ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w...
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim       Pobierz: ZARZĄDZENIE...
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2021r. w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy...