Regulaminy i Akty Prawne

Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego obowiązujący od 1 października 2021 r. (PDF, 407 KB) Statut Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 368 KB)

Regulaminy i Procedury Studiów podyplomowych i Kursów

Regulaminy Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim zatwierdzony Uchwałą nr 221/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17.09.2019 r (PDF, 4,30 MB) – obowiązuje od 01.10.2019 r. Regulaminy Kursów w...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2021r. w sprawie: zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na...
ZARZĄDZENIE nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy...