Regulaminy i Akty Prawne

Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego obowiązujący od 1 października 2021 r. (PDF, 407 KB) Statut Uniwersytetu Opolskiego (PDF, 368 KB)

Regulaminy i Procedury Studiów podyplomowych i Kursów

Regulaminy Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim zatwierdzony Uchwałą nr 221/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17.09.2019 r (PDF, 4,30 MB) – obowiązuje od 01.10.2019 r. Regulaminy Kursów w...