Regulaminy i Procedury Studiów podyplomowych i Kursów

Regulaminy Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim zatwierdzony Uchwałą nr 221/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17.09.2019 r (PDF, 4,30 MB) – obowiązuje od 01.10.2019 r. Regulaminy Kursów w...