ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych...
ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 62/2020 organizacja nowego roku akademickiego

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim             Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego...
ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych           Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27...
ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.         Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020...
ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów             Pobierz: ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie...
ZARZĄDZENIE nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

ZARZĄDZENIE nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,    ...