Regulamin i Procedury Ankiet Ewaluacyjnych

Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów Pobierz SDJK-O-U8 Procedura oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich Pobierz SDJK-O-U9 Procedura studenckiej oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu...