Zaznacz stronę

Człowiek edukacja społeczeństwo kursy

Człowiek edukacja społeczeństwo kursy Kultura wystąpień publicznych Efektywna komunikacja Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego kursy Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty...

Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Cel główny: Rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Cele szczegółowe: Zwiększanie wiedzy na temat tego czym jest stres Zwiększanie wiedzy na temat różnych objawów stresu...

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja Efektywna komunikacja       Cel główny: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się. Cele szczegółowe: Zwiększenie świadomości dotyczącej własnego stylu porozumiewania się. Zwiększenie poziomu wiedzy na...

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Cel główny: Przygotowanie nauczycieli/wychowawców/rodziców do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) Cele...

Zmień marzenia na cele

Zmień marzenia na cele Zmień marzenia na cele Cel główny: Celem warsztatów jest podnoszenie samoświadomości uczestników w odniesieniu do tego, czego pragną w życiu zawodowym czy prywatnym, a co zwykle pozostaje w sferze marzeń. Poprzez wybrane techniki coachingowe...

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie Zarządzanie sobą w czasie Cel główny: Rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie. Cele szczegółowe: Zwiększanie wiedzy na temat technik zarządzania sobą w czasie Zwiększanie świadomości korzyści i strat wynikających z...