Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny Ekonomia – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Instrukcja organizacji i realizacji praktyki obowiązkowej (PDF, 946 KB) Oświadczenie Studenta (DOC, 77 KB) Oświadczenie Studenta (DOCX, 39 KB) WZÓR: Opinia o...