Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Filozofii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii I rok Historia, specjalność: Archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 224 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej historia (DOC, 49...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Socjologii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Psychologii Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne KOMPLET INSTRUKCJI I DRUKÓW (PDF, 1.1 MB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej (DOC, 38 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej (DOCX,...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Nauk Pedagogicznych

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Nauk Pedagogicznych Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie...