Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Historii I rok Historia, specjalność: Archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 224 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej historia (DOC, 49...