Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji Administracja Administracja I-go st. Studia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 481 KB) WZÓR: Dziennik Praktyki...