Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Sztuki

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Sztuki II rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 306 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki zawodowej (DOC, 41 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki zawodowej...