Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Chemii

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Chemii II rok Chemia Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 202 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki zawodowej (DOC, 68 KB) WZÓR: Opinia przebiegu praktyki zawodowej (DOCX, 23 KB) WZÓR: Karta przebiegu praktyki...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Przyrodniczo Techniczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Przyrodniczo Techniczny Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji Administracja Administracja I-go st. Studia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 481 KB) WZÓR: Dziennik Praktyki...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny Ekonomia – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Instrukcja organizacji i realizacji praktyki obowiązkowej (PDF, 946 KB) Oświadczenie Studenta (DOC, 77 KB) Oświadczenie Studenta (DOCX, 39 KB) WZÓR: Opinia o...