Staże i praktyki dla studentów w firmie SMARTMAGE

Staże i praktyki dla studentów w firmie SMARTMAGE

Szukamy Ciebie, jeśli: Jesteś na początku swojej drogi w IT, lubisz rozwiązywać problemy, podejmujesz się interesujących wyzwań i lubisz pracować zespołowo. Wymagamy podstawowej wiedzy o programowaniu, nie będziemy Cię uczyć jak wypluć Hello World Zapraszamy również...

Praktyki zawodowe i pedagogiczne (ciągłe)

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej ciągłej student powinien pobrać Skierowanie na praktykę w OEUiP (BDiSS), ul. Katowicka 68, pok. 103, 111. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza OEUiP...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy, chętnych do współpracy z rodzinami zastępczymi przede wszystkim w zakresie prowadzenia korepetycji przedmiotowych oraz wspierania  rozwoju i zainteresowań dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych....