Zaznacz stronę

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Teologiczny

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyki w dwóch jednobrzmiących...