Zaznacz stronę

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Chemii

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyki w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Przyrodniczo Techniczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Przyrodniczo Techniczny Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Prawa i Administracji

Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących...

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny

Wzory opinii i instrukcje praktyk – Wydział Ekonomiczny Uwaga: Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktykiw placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia...