Zaznacz stronę

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do...