Zaznacz stronę

Studia Podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim

Studia Podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim Informacji na temat Studiów Podyplomowych udzielają jednostki prowadzące poszczególne studia Studia podyplomowe Edukacji Ustawicznej Studia podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela Studia...

Studia podyplomowe – Język czeski w sektorze publicznym

Waldemar Smak Kierownik studiów podyplomowychdr Anna Modelska-Kwaśniowska, amodelska@uni.opole.pl Sekretariat studiów podyplomowychInstytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,tel. +77 541-60-03Ewa Firlus,...