Zaznacz stronę

Studia Podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim

Studia Podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim Informacji na temat Studiów Podyplomowych udzielają jednostki prowadzące poszczególne studia Studia podyplomowe Edukacji Ustawicznej Studia podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela Studia...

Studia podyplomowe Instytut Historii

Studia podyplomowe Instytut Historii Studia Podyplomowe w zakresie Historii Studia przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Historia” oraz „Historia i kultura Niemiec” Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii – Studia Podyplomowe...