Zaznacz stronę

Studia Podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela

Studia Podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, 45-060 Opole, ul. Katowicka 87A, tel.: 77 452 75 80 mail: cedu@uni.opole.pl Kierownik studiów...