Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie informuje studentów studiów stacjonarnych kierunku II rok Matematyka – specjalność nauczycielska o możliwości pobrania dokumentów (instrukcji i opinii na praktykę w formie elektronicznej:

Instrukcja organizacja praktyki nauczycielskiej (DOC, 126 KB)
Instrukcja organizacja praktyki nauczycielskiej  (DOCX, 91 )
WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej (DOC, 49 KB)
WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej (DOCX, 15 KB)