Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne. II rok Matematyka – specjalność nauczycielska, II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną, I rok II-go Stopnia Praca Socjalna, I rok II-go Stopnia Filologia Germańska – specjalność nauczycielska, I rok II-go Stopnia Filologia Germańska specjalność Język Niemiecki jako Obcy i Ojczysty