Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki pedagogiczne.  I rok II-go stopnia Filologia Angielska  – specjalność nauczycielska, I rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska, II rok II-go stopnia Historia – specjalność nauczycielska