Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na praktyce.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • I rok Język Biznesu, I rok Języki Obce w Sektorze Usług
  • II rok Filologia Polska – specjalność Dokumentalistyczno – Redaktorska
  • II rok Kulturoznawstwo – Animacja Kultury

o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe.