Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Centrum Edukacji Ustawicznej UO Zakład Praktyk uprzejmie prosi starostów studiów stacjonarnych o odbiór dokumentów (umów, instrukcji, opinii i karty przebiegu praktyki) na praktyki zawodowe. II rok Filologia Angielska – specjalność zawodowa – wszystkie specjalności,  III rok Edukacja Techniczno Informatyczna, II rok Ochrona środowiska, II rok Inżynieria Środowiska 3,5 l, II rok Odnawialne Źródła Energii.