Zaznacz stronę

Charakterystyka Centrum

Uniwersytet Opolski coraz szerzej otwiera się, uelastyczniając ścieżki zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, podejmując coraz bardziej ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem społecznym, jego instytucjami, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury i sztuki. Tego rodzaju inicjatywy są coraz popularniejszą drogą zdobywania kwalifikacji, zachowującą jednak walory akademickie dzięki zapewnianej wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej m.in. wynikami licznych akredytacji.
Misją Centrum Edukacji Ustawicznej, jednostki istniejącej w strukturze Uniwersytetu Opolskiego, jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną.
Centrum pragnie umożliwić swoim słuchaczom:

 • świadome osiąganie celów edukacyjnych, przygotowanie osoby uczącej się do samodzielnej nauki oraz brania odpowiedzialności za własną edukację;
 • nabycie oraz rozwój wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu w formie prowadzonych na najwyższym poziomie zajęć;
 • nabycie kompetencji dostosowanych do aktualnych i przyszłych wymagań pracodawców;
 • naukę z pominięciem barier w postaci egzaminów wstępnych oraz wymogu posiadania określonego wykształcenia;
 • kształcenie bez ubiegania się o dyplom lub stopień naukowy;
 • kształcenie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się, realizowane w dowolnym czasie i zakresie;
 • stały kontakt z nauczycielami akademickimi oraz specjalistami w danej dziedzinie, umożliwiający ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji, a także realizowanie własnych aspiracji edukacyjnych;
 • przeciwdziałanie samotności i sprzyjanie aktywizacji społecznej;

W ramach swej działalności Centrum Edukacji Ustawicznej UO prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i na odległość (e-learning), w formie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących, szkoleń, w zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego.

Nasze standardy:

 • programy nauczania adekwatne do wymagań rynku pracy oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi;
 • współpraca z rekomendowanymi ekspertami;
 • stała weryfikacja efektów kształcenia;
 • atrakcyjne formy zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close