Zaznacz stronę

Charakterystyka Centrum

Uniwersytet Opolski coraz szerzej otwiera się, uelastyczniając ścieżki zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, podejmując coraz bardziej ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem społecznym, jego instytucjami, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury i sztuki. Tego rodzaju inicjatywy są coraz popularniejszą drogą zdobywania kwalifikacji, zachowującą jednak walory akademickie dzięki zapewnianej wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej m.in. wynikami licznych akredytacji.
Misją Centrum Edukacji Ustawicznej, jednostki istniejącej w strukturze Uniwersytetu Opolskiego, jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną.

Centrum pragnie umożliwić swoim słuchaczom:

 • świadome osiąganie celów edukacyjnych, przygotowanie osoby uczącej się do samodzielnej nauki oraz brania odpowiedzialności za własną edukację;
 • nabycie oraz rozwój wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu w formie prowadzonych na najwyższym poziomie zajęć;
 • nabycie kompetencji dostosowanych do aktualnych i przyszłych wymagań pracodawców;
 • naukę z pominięciem barier w postaci egzaminów wstępnych oraz wymogu posiadania określonego wykształcenia;
 • kształcenie bez ubiegania się o dyplom lub stopień naukowy;
 • kształcenie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się, realizowane w dowolnym czasie i zakresie;
 • stały kontakt z nauczycielami akademickimi oraz specjalistami w danej dziedzinie, umożliwiający ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji, a także realizowanie własnych aspiracji edukacyjnych;
 • przeciwdziałanie samotności i sprzyjanie aktywizacji społecznej;

W ramach swej działalności Centrum Edukacji Ustawicznej UO prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i na odległość (e-learning), w formie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących, szkoleń, w zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego.

Nasze standardy:

 • programy nauczania adekwatne do wymagań rynku pracy oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi;
 • współpraca z rekomendowanymi ekspertami;
 • stała weryfikacja efektów kształcenia;
 • atrakcyjne formy zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności.