Zaznacz stronę

Charakterystyka Kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku

Centrum Edukacji Ustawicznej UO kieruje swoją ofertę do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności.
Nasze szkolenia są realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego).Kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursy instruktażowe dla kierowników wypoczynku organizujemy na podstawie zgody udzielonej przez Opolskiego Kuratora Oświaty – nr WRE.5632.3.2019

Podstawa prawna

Z dniem 22 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. , poz.109), zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Szkolenia proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.