Zaznacz stronę

Charakterystyka Kursu na Wychowawców wypoczynku

Centrum Edukacji Ustawicznej UO kieruje swoją ofertę do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności.
Nasze szkolenia są realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego). Kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku organizujemy na podstawie zgody udzielonej przez Opolskiego Kuratora Oświaty – nr WRE.5632.2.2020

Podstawa prawna

Z dniem 22 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. , poz.109), zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Szkolenia proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.