Zaznacz stronę

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Ponadto studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w trosce o własny rozwój zawodowy oraz przygotowanie do identyfikacji zawodowej, kształtowanie właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za sposób pełnienia swojej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, do środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

Absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego jest przygotowany do pracy jako nauczyciel w szkołach oraz placówkach oświatowych. Po ukończeniu trwających trzy semestry studiów, absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Studenci na wykladzie

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close