Zaznacz stronę

Charakterystyka szkoleń dydaktyka szkoły wyższej

Centrum Edukacji Ustawicznej UO kieruje swoją ofertę do pracowników dydaktycznych uczelni wyższych i doktorantów. Celem szkoleń z Dydaktyki szkoły wyższej jest zaprezentowanie najnowszych metod nauczania, zachęcenie do stosowania najnowszych technik i środków dydaktycznych, a także wskazanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na badania oraz tworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych.

Zajęcia wizytowane
Proponujemy także specjalną formę doskonalenia: zajęcia wizytowane.
Pracownicy dydaktyczni oraz doktoranci mogą doskonalić jakość swoich zajęć poprzez bezpośrednią współpracę
z metodykami nauczania. Zajęcia wizytowane mają na celu podanie informacji zwrotnej na temat poprawności metod
i technik stosowanych podczas prowadzonych zajęć oraz doboru środków dydaktycznych

Na zamieszczonej fotografii są studenci, którzy są na wykładzie.