Zaznacz stronę

Chorał gregoriański – zagadnienia wprowadzające (I)

Chorał gregoriański – zagadnienia wprowadzające (I)    
Cel główny: Zapoznanie z chorałem gregoriańskim.
Cele szczegółowe: Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu chorału gregoriańskiego. Wprowadzenie podstawowych wiadomości z zakresu wykonawstwa chorału gregoriańskiego.
Opis programu: Podczas zajęć wykładowych omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu chorału gregoriańskiego. Grupa wykona 2-3 utwory chorałowe. Wiedza z zakresu historii chorału gregoriańskiego, tonalności, notacji, semiologii, formy oraz miejsca w liturgii).
Efekty kształcenia: Wiedza:

  • Podstawowe pojęcia z zakresu chorału gregoriańskiego.

Umiejętności:

  • Rozróżnianie form chorału gregoriańskiego.

Postawy:

  • Otwartość na dawną kulturę muzyczną.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0012-1-a-2014/15
Prowadzący: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (pracownik Wydziału Teologicznego UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy