Zaznacz stronę

Chrześcijańskie świętowanie

Chrześcijańskie świętowanie
Cel główny: Zapoznanie się z istotą chrześcijańskiego świętowania.
Cele szczegółowe:
  • Przybliżenie istotnych świąt obchodzonych w roku kościelnym w aspekcie historycznym i religijnym.
  • Pokazanie, jak przyjmowanie sakramentów może być świętem obchodzonym także rodzinnie.
Opis programu: W epoce bezwiednego przeżywania czasu wolnego, związanego z dniami świątecznym, istotnym jest pokazanie, że święta religijne mają swą szlachetną historię i teologiczną głębię. Ukazanie tego w formie wykładów ma pomóc w pogłębionym przeżywaniu swojej relacji z Chrystusem i to zarówno w kontekście kościelnym, rodzinnym jak i indywidualnym. Świętowanie wiąże się z licznymi tradycjami i zwyczajami, które dziś nie zawsze są znane i praktykowane, dlatego ich ukazanie powinno się przyczynić do ubogacenia rodzinnych form świętowania. W tym celu przewiduje się ćwiczenia, które będą praktycznym pokazaniem różnych modeli świętowania.
Efekty kształcenia: Słuchacze poznają historię świat katolickich oraz ich znaczenie teologiczne. Pomoże to w poprawniejszym ich przeżywaniu zarówno w kontekście wspólnoty parafialnej jak i rodzinnej. Powinno też przyczynić się do rozbudzenia postaw społeczno-altruistycznych.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0005-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

(pracownik Wydziału Teologicznego UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy