Zaznacz stronę

Chrześcijańskie świętowanie

Chrześcijańskie świętowanie
Cel główny: Zapoznanie się z istotą chrześcijańskiego świętowania.
Cele szczegółowe:
  • Przybliżenie istotnych świąt obchodzonych w roku kościelnym w aspekcie historycznym i religijnym.
  • Pokazanie, jak przyjmowanie sakramentów może być świętem obchodzonym także rodzinnie.
Opis programu: W epoce bezwiednego przeżywania czasu wolnego, związanego z dniami świątecznym, istotnym jest pokazanie, że święta religijne mają swą szlachetną historię i teologiczną głębię. Ukazanie tego w formie wykładów ma pomóc w pogłębionym przeżywaniu swojej relacji z Chrystusem i to zarówno w kontekście kościelnym, rodzinnym jak i indywidualnym. Świętowanie wiąże się z licznymi tradycjami i zwyczajami, które dziś nie zawsze są znane i praktykowane, dlatego ich ukazanie powinno się przyczynić do ubogacenia rodzinnych form świętowania. W tym celu przewiduje się ćwiczenia, które będą praktycznym pokazaniem różnych modeli świętowania.
Efekty kształcenia: Słuchacze poznają historię świat katolickich oraz ich znaczenie teologiczne. Pomoże to w poprawniejszym ich przeżywaniu zarówno w kontekście wspólnoty parafialnej jak i rodzinnej. Powinno też przyczynić się do rozbudzenia postaw społeczno-altruistycznych.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0005-1-a-2014/15
Prowadzący: dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

(pracownik Wydziału Teologicznego UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close