Zaznacz stronę

Dokumenty do pobrania – kursy dla kierowników i wychowawców wypoczynku

 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs/szkolenie (DOC, 57 KB)
 2. Załącznik nr 2 – Rezygnacja z uczestnictwa i podanie o zwrot opłaty za kurs/szkolenie (DOC, 53 KB)
 3. Załącznik nr 9 – Ankieta ewaluacyjna (DOC, 71 KB)

Materiały dla kandydatów na wychowawców wypoczynku


 1. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 168 KB)
 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 140 kb)
 3. Informacja o warunkach ukończenia kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 155 KB)
 4. Program kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 173 KB)
 5. Warunki i miejsce realizacji programu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 125 KB)

Materiały dla kandydatów na kierowników wypoczynku


 1. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych na kurs dla kierowników wypoczynku (PDF, 187 KB)
 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (PDF, 137 KB)
 3. Informacja o warunkach ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku (PDF, 135 KB)
 4. Program kursu dla kierowników wypoczynku (PDF, 167 KB)
 5. Warunki i miejsce realizacji programu kursu dla kierowników wypoczynku (PDF, 125 KB)
 6. Wniosek o wydanie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursu dla kierowników wypoczynku (PDF, 193 KB)