Zaznacz stronę

Dokumenty do pobrania – szkolenia – opiekunowie – ARCHIWUM

  1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs/szkolenie (DOC, 57 KB)
  2. Załącznik nr 2 Rezygnacja z uczestnictwa i podanie o zwrot opłaty za kurs/szkolenie (DOC, 53 KB)
  3. Załącznik nr 9  Ankieta ewaluacyjna (DOC, 71 KB)
  4. Załącznik nr 10 Formularz zgłoszeniowy placówki oświatowej (DOC, 61 KB)
  5. Instrukcja praktyki zawodowej dla uczestników szkolenia na opiekuna dziennego (PDF, 163 KB)
  6. Wzór instrukcji praktyki pedagogicznej (PDF, 210 KB)
  7. Opinia o przebiegu praktyk zawodowych:
  8. Wzór świadectwa ukończenia szkolenia (PDF, 158 KB)

Dnia 7 lutego 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję nr 5/2013 zatwierdzającą programy szkoleń przygotowane na Uniwersytecie Opolskim, nadające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole, współautorstwo:
dr I. Dąbrowska-Jabłońska, prof. A. Weissbrot-Koziarska, dr A. Kurcz

Decyzja została wydana na okres 5 lat.