Zaznacz stronę

Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego kursy

Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego  ryzyka psychospołecznego      
Cel główny: Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w miejscu pracy.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększanie wiedzy na temat natury emocji
 • Zwiększanie wiedzy na temat stresu i jego rodzajów
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Rozwijanie umiejętności stosowania technik relaksacyjnych
 • Rozwijanie gotowości do zachowań asertywnych
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Opis programu: Głównym celem kursu Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, które wynikają ze stresu organizacyjnego. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję przyjrzeć się przyczynom emocji pojawiających się w pracy, poznać ich naturę, oraz dokonać analizy indywidualnych reakcji na sytuacje trudne. Podczas zajęć omówione zostaną sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, przybliżone zostaną podstawy koncepcji asertywności oraz zaproponowane zostaną wybrane techniki relaksacyjne. Zajęcia prowadzone będą warsztatowo (praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, dyskusje) w oparciu o prezentację multimedialną.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • uczestnik zajęć zna techniki zarządzania sobą w czasie
 • wie czym może być spowodowane odkładanie spraw na później
 • wie co robić by terminowo realizować zdania

Umiejętności

 • słuchacz potrafi planować swoje działania i wyznaczać priorytety
 • potrafi formułować cele w oparciu o koncepcję SMARTER
 • potrafi zarządzać swoim grafikiem

Kompetencje społeczne (postawy)

 • uczestnik zajęć ma świadomość wartości jaką stanowi czas i jego dobre wykorzystanie
 • posiada gotowość do rezygnacji ze zidentyfikowanych „złodziei czasu.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0018-2-a-2014/15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy