Zaznacz stronę

Godziny rektorskie 31 października 2018 r.Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis SEKRETARIAT.

W związku z dniem Wszystkich Świętych ustalam w dniu 31 października 2018 r. godziny rektorskie
od godz. 15.

Podpisano:

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO