Zaznacz stronę

Harmonogram kursów 2017/2018

  1. Kurs na wychowawców wypoczynku
   Koszt 170 zł.
   Termin realizacji: 10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r.
   w godz. 9:00 – 17:30.
   Harmonogram kursu: 10,11.06 oraz 24,25.06.2017 r.

Numer konta Centrum Edukacji Ustawicznej
BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
z dopiskiem Kurs na Wychowawców Wypoczynku czerwiec 2017 r.

 

   1. Kurs na kierowników wypoczynku
    Koszt 150 zł.
    Termin realizacji: 25.06.2017 r.
    w godz. 9:00 – 17:15.
    Harmonogram kursu: 25.06.2017 r.

Numer konta Centrum Edukacji Ustawicznej
BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
z dopiskiem Kurs na Kierowników Wypoczynku czerwiec 2017 r.