Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.

W związku ze zgłoszeniem się odpowiedniej grupy chętnych, uruchamiamy Kurs na kierownika wypoczynku, który odbędzie się 26 maja w niedzielę. Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji w celu zakończenia rekrutacji.
Kurs na wychowawcę wypoczynku nie odbędzie się z powodu zbyt małej grupy chętnych.