Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Napis ZAKŁAD PRAKTYK.Informujemy, że ostateczny termin dostarczania skierowań na praktyki wakacyjne mija 12 lipca 2019 r. Skierowania można dostarczyć osobiście lub przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres praktykicedu@uni.opole.pl Odbiór dokumentów będzie możliwy do 26 lipca 2019 r.