instrukcje – dla lucyny

*******II rok Games Studies


 

***********II rok Lingwinistyka Stosowana


 

Kierunek: Filologia – II rok Polish Studies studia I-go stopnia

Kierunek: I i II rok II-go stopnia Filologia angielska sp.nauczycielska studia w stacjonarne i niestacjonarne

***************English in Public Communication, studia stacjonarne I-go stopnia, profil akademicki

**************English Philology I-go stopnia profil praktyczny

**************English Philology wszystkie moduły wybieralne studia stacjonarne I-go stopnia profil akademicki

**********Język angielski w turystyce, studia I-go stopnia – profil praktyczny, I-IV semestr

II i III rok I-go stopnia Język angielski w turystyce, studia I-go – profil praktyczny, I-V semestr


 

***********II rok studia I-go stopnia Germanistik Moduł Wybieralny: Translatorik, Deutsch in Recht und Wirtschaft, Germanistik mit erweitertem Englischunterricht – stacjonarne

Germanistik, studia II-go stopnia, Moduł Nauczycielski Rok i semestr studiów: I rok, semestr 2 – Studia stacjonarne II stopnia


 

KIERUNEK: Dielovoj russkij jazyk/Деловой русский язык (DRJ) – rok II, semestr IV
KIERUNEK: Filologia, SPECJALNOŚĆ: Filologia słowiańska (FS) – rok I, semestr II
KIERUNEK: Język biznesu (JB) – rok I, semestr II

KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w handlu i administracji
KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w logistyce i HR
KIERUNEK: Języki obce w sektorze usług, SPECJALNOŚĆ: Języki obce w turystyce

KIERUNEK: Języki obce w służbie publicznej – rok I, semestr II


 

III rok Filologia Polska Logopedia

Studia I-go stopnia Filologia Polska Nauczycielska

Studia II-go stopnia Filologia Polska Nauczycielska

************II rok I-go stopnia Język polski od podstaw z językiem niemieckim

************Filologia romańska od podstaw

**********II rok I-go stopnia Język Biznesu semestr IV – stacjonarne

********II rok Logopedia z Językiem polskim jako obcym – semestr IV

**********II rok Kulturoznawstwo – semestr IV

***********II rok Język czeski w sektorze usług – semestr IV – stacjonarne

**********II rok Filologia polska – semestr IV

***********II rok Edytorstwo – semestr IV

Kierunek: Filologia – Specjalność: Język polski od podstaw z językiem niemieckim (od podstaw),
studia I-go stopnia, Specjalizacja: język polski i niemiecki w biznesie

II rok Filologii Polskiej – Specjalność komunikacja w administracji i urzędach