Zaznacz stronę

Instytut Filologii Angielskiej / Studia Podyplomowe / Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych typu iliaison, avista i kabinowych

Nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych typu iliaison, avista i kabinowych

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr Tomasz Lebiecki
e-mail: tomaszlebiecki@uni.opole.pl
tel. 77 541-5997

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
mgr Jarosław Kujath
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia (licencjat) lub osoby z wykształceniem wyższym drugiego stopnia (magisterium), legitymujące się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry

Tryb, forma i zakres tematyczny studiów
Studia trwają 2 semestry i liczą 240h zajęć dydaktycznych. Zajęcia na studiach odbywać się będą raz w tygodniu,, w soboty, w wymiarze 8 godz., z czego połowa w profesjonalnych kabinach tłumaczeniowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych
4200 zł.

Charakterystyka studiów,  ich cel i zakładane efekty kształcenia
Słuchacze studiów podyplomowych kształceni będą przede wszystkim w zakresie tłumaczenia ustnego symultanicznego i konsekutywnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tłumaczeń kabinowych, obsługi translatorskiej konferencji, sympozjów i spotkań biznesowych, oraz rozwinięcia koniecznych do tego celu kompetencji w zakresie tłumaczeń prawniczych, ekonomicznych, technicznych oraz medycznych.
Ponadto słuchacze kształceni będą również pod kątem opanowania właściwej dla danej dziedziny terminologii oraz zasad kierujących tłumaczeniami specjalistycznymi, w tym również w postaci pisemnej, dzięki czemu zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie terminologii i tłumaczeń specjalistycznych konieczną do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularny udział w zajęciach, aktywny udział w zajęciach, egzamin końcowy z każdego przedmiotu

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Pozytywnie zdane egzaminy

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Kandydaci muszą wykazać się:

  • biegłą znajomością języka angielskiego,
  • predyspozycjami do wykonywania zawodu,

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • w przypadku niekierunkowego (innego niż filologia) wykształcenia: certyfikat językowy

Termin składania dokumentów
październik 2017r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017r.

Limit miejsc
min. 12 osób

Opis rekrutacji
Zapis, a następnie rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje
więcej informacji

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close