Zaznacz stronę

Instytut Filologii Angielskiej / Studia Podyplomowe / Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych typu iliaison, avista i kabinowych

Nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych typu iliaison, avista i kabinowych

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr Tomasz Lebiecki
e-mail: tomaszlebiecki@uni.opole.pl
tel. 77 541-5997

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
mgr Jarosław Kujath
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia (licencjat) lub osoby z wykształceniem wyższym drugiego stopnia (magisterium), legitymujące się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry

Tryb, forma i zakres tematyczny studiów
Studia trwają 2 semestry i liczą 240h zajęć dydaktycznych. Zajęcia na studiach odbywać się będą raz w tygodniu,, w soboty, w wymiarze 8 godz., z czego połowa w profesjonalnych kabinach tłumaczeniowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych
4200 zł.

Charakterystyka studiów,  ich cel i zakładane efekty kształcenia
Słuchacze studiów podyplomowych kształceni będą przede wszystkim w zakresie tłumaczenia ustnego symultanicznego i konsekutywnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tłumaczeń kabinowych, obsługi translatorskiej konferencji, sympozjów i spotkań biznesowych, oraz rozwinięcia koniecznych do tego celu kompetencji w zakresie tłumaczeń prawniczych, ekonomicznych, technicznych oraz medycznych.
Ponadto słuchacze kształceni będą również pod kątem opanowania właściwej dla danej dziedziny terminologii oraz zasad kierujących tłumaczeniami specjalistycznymi, w tym również w postaci pisemnej, dzięki czemu zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie terminologii i tłumaczeń specjalistycznych konieczną do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularny udział w zajęciach, aktywny udział w zajęciach, egzamin końcowy z każdego przedmiotu

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Pozytywnie zdane egzaminy

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Kandydaci muszą wykazać się:

  • biegłą znajomością języka angielskiego,
  • predyspozycjami do wykonywania zawodu,

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • w przypadku niekierunkowego (innego niż filologia) wykształcenia: certyfikat językowy

Termin składania dokumentów
styczeń/luty 2018r.

Termin rozpoczęcia studiów
luty 2018r.

Limit miejsc
min. 12 osób

Opis rekrutacji
Zapis, a następnie rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje
Studia podyplomowe dla kandydatów (PDF, 95 KB)