Zaznacz stronę

Instytut Filologii Angielskiej / Studia Podyplomowe / PODYPLOMOWE STUDIA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
e-mail: epiech@uni.opole.pl
tel. 77 541-59-17,

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
Jarosław Kujath
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych sztuką przekładu w językach polskim i angielskim. Kandydaci winni być absolwentami studiów wyższych zawodowych i magisterskich. Mogą to być:

 • absolwenci neofilologii (licencjat lub magisterium)
 • absolwenci NKJO z dyplomem licencjata
 • absolwenci innych studiów wyższych z certyfikatem językowym

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
3500 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
BRAK Informacji—

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Studia pozwalają na uzyskanie umiejętności językowych oraz przekładowych, poszerzonych o znajomość specjalistyczną języka angielskiego, niezbędną w pracy tłumacza (ustnego lub pisemnego), przydatną również do rozpoczęcia kariery zawodowej w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prywatnych szkołach językowych, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, itp. Podstawą specjalizacji jest pozyskanie wiedzy w zakresie różnych odmian specjalistycznych języka angielskiego, zaznajomienie ze źródłami i narzędziami ich pozyskiwania w kontekście dwujęzycznym (przekładowym) oraz jej praktyczne zastosowanie. Ponadto, dyplom studiów uprawnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego, po zdaniu egzaminu w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministwrstwa Sprawiedliwości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r., Dz.U.2005.15.127).

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
180 godz. + 100 godz. pracy własnej

 • Tłumaczenia umów handlowych,
 • Tłumaczenia konsekutywne
 • Pisanie w j. polskim,
 • Technologia tłumaczeń i tłumaczenia techniczne,
 • Tłumaczenia przysięgłe

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularny udział w zajęciach, aktywny udział w zajęciach, egzamin końcowy z każdego przedmiotu

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Pozytywnie zdane egzaminy

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Wolny zapis. Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

 • podanie
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • w przypadku niekierunkowego (innego niż filologia) wykształcenia: certyfikat językowy

Termin składania dokumentów
październik 2017r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017r.

Limit miejsc
min. 15 osób

Opis rekrutacji
Zapis, a następnie rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje
Instytut Filologii Angielskiej, dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
tel. 77 541-59-17, e-mail: epiech@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close