Zaznacz stronę

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego/Studia Podyplomowe/Język polski z terapią pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych
Język polski z terapią pedagogiczną

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius,
tel.: +48 77 541-60-03
fax +48 77 541-60-02
e-mail: filpol@uni.opole.pl
Pani Ewa Firlus

 

Kierownik studiów podyplomowych
dr Elżbieta Łucka-Zając
tel.: +48 77 541-61-19
e-mail: elzbieta.zajac@uni.opole.pl

 

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius,
tel.: +48 77 541-60-03
fax +48 77 541-60-02
e-mail: filpol@uni.opole.pl
Pani Ewa Firlus

 

Adresaci studiów
Nauczyciele posiadający uprawnienia pedagogiczne do uczenia jednego ze szkolnych przedmiotów humanistycznych, chcący nabyć uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, w szkole zawodowej i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
4 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarne

Koszt za całość studiów podyplomowych
około 4800 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
brak

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Absolwent studiów podyplomowych “Język polski z terapią pedagogiczną” jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkołach i placówkach oświatowych oraz uzyskuje uprawnienia terapeuty-pedagoga.
Po ukończeniu czterosemestralnych studiów absolwenci z wykształceniem wyższym magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na II, III i IV etapie kształcenia oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach integracyjnych, świetlicach terapeutycznych, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
liczba godzin: około 650 godzin w ciągu 4 semestrów (zjazdy będą się odbywały w piątki, w godz. 14.00 – 20.00);
bloki przedmiotów:

  • moduł przedmiotów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych,
  • moduł dydaktyczny,
  • moduł przedmiotów z zakresu terapii pedagogicznej.

Kryteria zaliczania przedmiotów
egzamin/ocena

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia “Język polski z terapią pedagogiczną” jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego oraz uprawnień do nauczania jednego ze szkolnych przedmiotów humanistycznych.
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie do pracy w szkołach na II-IV etapie kształcenia
oraz w placówkach oświatowych, a także w placówkach terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • potwierdzenie posiadania uprawnień pedagogicznych.

Termin składania dokumentów
październik 2015 r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2015 r. (zjazdy: w piątki, w godz. 14.00 – 20.00)

Limit miejsc
bez limitu

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

  1. Zjazdy będą się odbywały w piątki, w godz. 14.00 – 20.00.
  2. Po ukończeniu czterosemestralnych studiów absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na II, III i IV etapie kształcenia oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach integracyjnych, świetlicach terapeutycznych, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

dr Elżbieta Łucka-Zając, tel.: +48 77 541-61-19, e-mail: elzbieta.zajac@uni.opole.pl