Zaznacz stronę

Język angielski w biznesie

Angielski w biznesie              
Cel główny: Praktyczne wprowadzenie do terminologii specjalistycznej z zakresu angielskiego języka biznesu.
Cele szczegółowe: Celem kursu jest wypracowanie podstawowych umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią biznesową w języku angielskim. Zajęcia poświęcone będą opanowaniu umiejętności stosowania terminologii specjalistycznej, dotyczącej różnych dziedzin gospodarki. W pracy ze studentami będzie się zwracać uwagę na różnice w organizacji życia gospodarczego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ważne jest wykształcenie właściwych nawyków (korzystanie z odpowiednich słowników i kompendiów) i wychwytywanie podstawowych błędów terminologicznych.
Opis programu: Typologia spółek prawa handlowego; Otoczenie firm; Bankowość; Rachunkowość i sprawozdawczość; Giełda i rynek kapitałowy; Sądownictwo; Podatki; Przetargi; Handel międzynarodowy oraz transport międzynarodowy.
Efekty kształcenia:

Wiedza

  • Słuchacz zna podstawową terminologię biznesową w języku angielskim (W 02).
  • Ma podstawową wiedzę o organizacji życia gospodarczego w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA (W 01).
  • Ma świadomość kompleksowej natury terminologii oraz jej złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń (W 09).

Umiejętności

  • Słuchacz potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu angielskiego języka biznesu, czyli dyskursem obowiązującym w biznesie (U 04).
  • Ma odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające posługiwać się dyskursem dyscypliny określonej w punkcie 1. (U 10).
  • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności posługiwania się terminologią biznesową, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (U 03).
  • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (U 01).

Kompetencje społeczne

Słuchacz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K 03).

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0001-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Wacław Grzybowski (pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykład + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close