Zaznacz stronę

Język angielski w pracy: komunikacja zawodowa dla pracowników biurowych

Angielski w pracy: komunikacja zawodowa dla pracowników biurowych    
Cel główny: Zapoznanie słuchaczy kursu z językiem angielskim na średnim poziomie zaawansowania używanym w sytuacjach zawodowych, w warunkach pracy biurowej.
Cele szczegółowe: Zapoznanie Słuchaczy z technikami pisania korespondencji biurowej, prowadzenia biurowych rozmów telefonicznych, reagowania na zapytania oraz udzielania odpowiedzi w języku angielskim na średnim poziomie zaawansowania.
Opis programu: Redagowanie listów przewodnich, pisanie podań o pracę, odpowiadanie na podania o pracę, zamawianie usług, zamawianie dostaw, wyszukiwanie informacji, przygotowanie i prezentacja informacji, redagowanie zażaleń, redagowanie poprawek do wcześniejszej korespondencji, przygotowanie upomnień i ponagleń, redagowanie korespondencji do klientów.
Efekty kształcenia: Słuchacz po ukończeniu kursu powinien umieć zredagować i przeczytać ze zrozumieniem korespondencję służbową w zakresie zagadnień biurowych oraz porozumiewać się ustnie, w tym także w rozmowie telefonicznej, w zakresie podstawowych zadań realizowanych przez pracownika biurowego, na średnim poziomie zaawansowania języka angielskiego.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0002-1-a-2014|15
Prowadzący: mgr Tomasz Sutarzewic

(pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy