Zaznacz stronę

Język angielski w pracy: komunikacja zawodowa dla pracowników biurowych

Angielski w pracy: komunikacja zawodowa dla pracowników biurowych    
Cel główny: Zapoznanie słuchaczy kursu z językiem angielskim na średnim poziomie zaawansowania używanym w sytuacjach zawodowych, w warunkach pracy biurowej.
Cele szczegółowe: Zapoznanie Słuchaczy z technikami pisania korespondencji biurowej, prowadzenia biurowych rozmów telefonicznych, reagowania na zapytania oraz udzielania odpowiedzi w języku angielskim na średnim poziomie zaawansowania.
Opis programu: Redagowanie listów przewodnich, pisanie podań o pracę, odpowiadanie na podania o pracę, zamawianie usług, zamawianie dostaw, wyszukiwanie informacji, przygotowanie i prezentacja informacji, redagowanie zażaleń, redagowanie poprawek do wcześniejszej korespondencji, przygotowanie upomnień i ponagleń, redagowanie korespondencji do klientów.
Efekty kształcenia: Słuchacz po ukończeniu kursu powinien umieć zredagować i przeczytać ze zrozumieniem korespondencję służbową w zakresie zagadnień biurowych oraz porozumiewać się ustnie, w tym także w rozmowie telefonicznej, w zakresie podstawowych zadań realizowanych przez pracownika biurowego, na średnim poziomie zaawansowania języka angielskiego.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0002-1-a-2014|15
Prowadzący: mgr Tomasz Sutarzewic

(pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close