Zaznacz stronę

Język chiński (mandaryński) – kurs podstawowy

Język chiński (mandaryński) – kurs podstawowy                
Cel główny:
  • Kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się w języku chińskim. Kształtowanie umiejętności czytania i pisania po chińsku.
  • Zapoznanie uczestników z kulturą oraz tradycjami krajów chińskiego obszaru językowego.
Cele szczegółowe:
  • Chiński w podróży.
  • Informacja na temat studiów w Chinach i na Tajwanie.
  • Aktywne uczestnictwo w imprezach towarzyszących (prezentacja kuchni chińskiej, pokazy filmów, Chiński Nowy Rok etc.)
Opis programu: Kurs chińskiego (mandaryńskiego) będzie okazją do poznania podstaw języka, którym posługuje się ponad miliard ludzi na ziemi. Poprzez regularne ćwiczenia uczestnicy dowiedzą się jak formułować w języku chińskim podstawowe komunikaty odnoszące się do takich aspektów jak jedzenie, podróż, autoprezentacja. Kurs kłaść będzie nacisk na rozwijanie wszystkich ważnych umiejętności językowych: mówienia, słuchania i pisania. Dodatkowe ćwiczenia i aktywności nakierowane będą nie tylko na przedstawienie słuchaczom szerszego obrazu społeczeństwa i kultury chińskiej, ale i na zmotywowanie uczestników do dalszego pogłębiania wiedzy na temat krajów Dalekiego Wschodu.

Kur prowadzony będzie w języku angielskim.

Efekty kształcenia:
  • Codzienne umiejętności komunikacyjne w języku chińskim (mandaryńskim): przedstawianie się, zamawianie jedzenia, pytanie o drogę i lokalizację, opowiadanie o rodzinie.
  • Podstawowa wiedza na temat chińskiego i tajwańskiego społeczeństwa oraz kultury państw chińskiego obszaru językowego.
  • Nakierowanie na kontynuowanie nauki na wyższych poziomach.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-00021-1-a-2014/15
Prowadzący: Charlotte Li-ying Chiu (pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 56
Cena kursu:
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykład + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy