Zaznacz stronę

Język chiński zaawansowany – kurs średniozaawansowany

Język chiński (mandaryński) kurs średniozaawansowany                
Cel główny:
  • Kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się w języku chińskim. Kształtowanie umiejętności czytania i pisania po chińsku.
  • Zdobycie podstawowych umiejętności oraz systematycznego ćwiczenia z pisania znaków chińskich.
  • Zapoznanie uczestników z kulturą oraz tradycjami krajów chińskiego obszaru językowego.
Cele szczegółowe:
  • Mówienie o przeszłości i planowanie przyszłości.
  • Opowiadanie historii, pisanie listów /e-maili/ tekstów wiadomości.
  • Informacja na temat studiów w Chinach i na Tajwanie.
  • Aktywne uczestnictwo w imprezach towarzyszących (nauka kaligrafii, prezentacja kuchni chińskiej, pokazy filmów etc.)
Opis programu:

Kurs chińskiego (mandaryńskiego) będzie okazją do rozwinięcia podstaw języka, którym posługuje się ponad miliard ludzi na ziemi. Poprzez regularne ćwiczenia uczestnicy dowiedzą się jak formułować w języku chińskim podstawowe komunikaty odnoszące się do takich aspektów jak jedzenie, rozrywka, odzież. Umiejętność opisywania doświadczeń z wykorzystaniem strony biernej, czasu przeszłego i mówienia o przyszłości. Kurs kłaść będzie nacisk na rozwijanie wszystkich ważnych umiejętności językowych: mówienia, słuchania i pisania. Dodatkowe ćwiczenia i aktywności nakierowane będą nie tylko na przedstawienie słuchaczom szerszego obrazu społeczeństwa i kultury chińskiej, ale i na zmotywowanie uczestników do dalszego pogłębiania wiedzy na temat krajów Dalekiego Wschodu.

Kur prowadzony będzie w języku angielskim dla słuchaczy, który uczyli się podstaw języka chińskiego w poprzednich latach.

Efekty kształcenia:
  • Codzienne umiejętności komunikacyjne w języku chińskim (mandaryńskim): zamawianie jedzenia, sport i rozrywka, odzież, ciągłość działań, stan, czas.
  • Podstawowa wiedza na temat chińskiego i tajwańskiego społeczeństwa oraz kultury państw chińskiego obszaru językowego.
  • Nakierowanie na kontynuowanie nauki na wyższych poziomach.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-00022-1-a-2014/15
Prowadzący: Charlotte Li-ying Chiu (pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 56
Cena kursu:
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykład + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy